Εισαγωγή Αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (2020)

Εισαγωγή Αθλητών στην Τριτοβάθμια - Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Νοτάκης Αντώνης
Εισαγωγή Αθλητών στην Τριτοβάθμια - Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Νοτάκης Αντώνης

Τι Ισχύει για την Εισαγωγή Αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (2020)

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται η έκδοση της με αρ.πρωτ. Φ.152/130807/ Α5/29-9-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021».

Αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής αθλητών και αθλητριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, τα απαιτούμενα προς υποβολή δικαιολογητικά, ο τρόπος και χρόνος υποβολής τους, καθώς και οι σχετικές λεπτομέρειες της διαδικασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι προς εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 αθλητές και αθλήτριες καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά την εν λόγω εγκύκλιο και εφόσον υπάγονται στην κατηγορία των αθλητών/αθλητριών, οφείλουν να εκτυπώσουν και να συμπληρώσουν το υπόδειγμα της αίτησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της εγκυκλίου) και το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της εγκυκλίου) και μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά να τα αποστείλουν, ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, από την 30η  Σεπτεμβρίου έως και την 9η Οκτωβρίου έτους 2020 .

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΦΕΚ με Θέμα: «Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021»

Ρωτήστε Μας

ONLINE ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

H Online Συμβουλευτική είναι μια πλήρως διαδικτυακή και ψηφιακή υπηρεσία. Online Συνεδρίες με τον Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και χρήση Οργανωμένου Ψηφιακού Υλικού και Online Τεστ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

(+30) 693 6973 388

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

Νοτάκης Αντώνης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Σκοπός και μέλημά μας είναι η συνεχής και έγκυρη πληροφόρηση και η προώθηση της έννοιας του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στους νέους ανθρώπους και σε όσους αναζητούν την επαγγελματική τους πορεία προς την επιτυχία.

Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού - Επαγγελματικος Προσανατολισμος - Νοτάκης Αντώνης - Φωτογραφία Προφίλ
Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού - Εκπαιδευτικός Μέσης Εκπαίδευσης