Τι είναι ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός Εφήβων

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός σε Εφήβους – Μαθητές είναι η παροχή υποστήριξης στον έφηβομαθητή για την επαγγελματική του ανάπτυξη, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του, την επιτυχία στην επαγγελματική του ζωή και την αύξηση της ικανοποίησης του από την εργασία. Ικανοποίηση η οποία ανταποκρίνεται στις προσδοκίες, τις επιθυμίες του, στις ικανότητες και τις αξίες του. Ταυτόχρονα, είναι αυτή που συμβάλει στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με την αρμονική κατανομή του στους διάφορους τομείς της παραγωγικής δραστηριότητας.

Τι Προσφέρει στους Εφήβους

Οι έφηβοι βρίσκονται σε μια περίοδο πολύ μεγάλης μετάβασης. Αντιμετωπίζουν τα δύσκολα θέματα της ταυτότητας τους, δέχονται έντονες κοινωνικές πιέσεις και ταυτόχρονα κατακλύζονται καθημερινά με ερωτήσεις, όπως «Πώς πάνε οι σπουδές σου;» ή «Ποια κατεύθυνση θα επιλέξεις;», ή «Ποιο επάγγελμα θα κάνεις»

Δύσκολες ερωτήσεις, δεδομένου ότι το ηλικιακό αυτό στάδιο εκτός των άλλων, χαρακτηρίζεται από έντονη έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης, γνώσης διαθέσιμων επιλογών και εναλλακτικών, συναισθηματική αμφιθυμία απέναντι στις επιλογές αυτές, γνωστική αδυναμία συνολικής διαχείρισης των επιλογών.

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός Εφήβων και Μαθητών συνεπώς κρίνεται ιδιαίτερα αναγκαίος, υπό το πρίσμα μάλιστα των ραγδαίων κοινωνικοοικονομικών αλλαγών οι οποίες συντελούνται στην εποχή μας. Γιατί μέσω του Επαγγελματικού Προσανατολισμού ο έφηβος θα υποστηριχθεί ώστε να λάβει τις κατάλληλες για αυτόν Εκπαιδευτικές και Επαγγελματικές Αποφάσεις και να σχεδιάσει αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία του.

Ατομική Συμβουλευτική

Η εξατομικευμένη συμβουλευτική παρέμβαση, έχει ως στόχο:

 • Την αυτογνωσία: απόκτηση πληρέστερης γνώσης των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς , των ενδιαφερόντων, των ικανοτήτων-δεξιοτήτων και των αξιών.
 • Την περιβαλλοντογνωσία: πληροφόρηση για τις σπουδές, τα επαγγέλματα και την αγορά εργασίας.
 • Τη λήψη κατάλληλης απόφασης για τον έφηβο.
 • Τη δεξιότητα αναζήτησης, αξιολόγησης πληροφοριών.
 • Τη διερεύνηση εναλλακτικών εκπαιδευτικών και επαγγελματικών διεξόδων.
 • Την υποστήριξη στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.
 • Τη χορήγηση αξιόπιστου ψυχομετρικού ερωτηματολογίου – Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού, με ερμηνεία ανάλυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του.

Ομαδική Συμβουλευτική

Μέσα από ομαδικά βιωματικά εργαστήρια, οι έφηβοι συμμετέχουν σε ομαδικές συναντήσεις με στόχο:

 • την παροχή πληροφόρησης για τις σπουδές και τα επαγγέλματα.
 • την ενίσχυση της αυτογνωσίας.
 • την εκμάθηση τεχνικών λήψης απόφασης.
 • την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής.
 • την ανάπτυξη δεξιοτήτων δια βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας

Νοτάκης Αντώνης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Σκοπός και μέλημά μας είναι η συνεχής και έγκυρη πληροφόρηση και η προώθηση της έννοιας του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στους νέους ανθρώπους και σε όσους αναζητούν την επαγγελματική τους πορεία προς την επιτυχία.

Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού - Επαγγελματικος Προσανατολισμος - Νοτάκης Αντώνης - Φωτογραφία Προφίλ

Δωρεάν Συνεδρία Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Κάντε εγγραφή τώρα για να δηλώσετε συμμετοχή σε μία απολύτως Δωρεάν Online Συνεδρία!

Η προσφορά ισχύει για νέες εγγραφές. Εισάγετε τα στοιχεία σας και θα έχετε τη δυνατότητα να λάβετε δωρεάν την πρώτη συνεδρία επαγγελματικού προσανατολισμού για όποιο πακέτο επιλέξετε. Η ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της online συνεδρίας θα γίνει κατόπιν συνεννόησης και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

  Σημείωση: Με την υποβολή συμφωνείτε ότι τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επικοινωνία μαζί σας και για τους σκοπούς της δωρεάν συνεδρίας.