Νέο Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Νέο Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση - Επαγγελματικος Προσανατολισμος - Νοτάκης Αντώνης
Νέο Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση - Επαγγελματικος Προσανατολισμος - Νοτάκης Αντώνης

Νέο Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πολλές είναι οι αλλαγές που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας διαμορφώνοντας ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα εισαγωγής των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι βασικότερες αλλαγές εντοπίζονται στην ελάχιστη βάση εισαγωγής καθώς και στο Μηχανογραφικό δελτίο.

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Από το καλοκαίρι του 2021 θεσμοθετείται ελάχιστη βάση εισαγωγής από κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα. Η ελάχιστη αυτή βάση θα προκύπτει από το Μέσο Όρο των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων στο σύνολο των εξεταζόμενων πανελλαδικών μαθημάτων ανά επιστημονικό πεδίο στο οποίο φυσικά αντιστοιχεί το τμήμα. Άρα η βάση εισαγωγής θα εξαρτάται από τον συντελεστή που έχει θέσει το κάθε Πανεπιστημιακό τμήμα (80%-120% του Μέσου Όρου). Αυτό θα γίνει πιο εύκολα κατανοητό με ένα παράδειγμα.

Παράδειγμα Υπολογισμού Βάσης Εισαγωγής

Εάν η μέση επίδοση των υποψηφίων στις Πανελλαδικές εξετάσεις σε ένα επιστημονικό πεδίο είναι ο βαθμός 13,τότε η ακριβής βάση εισαγωγής θα ορίζεται από τον συντελεστή που έχει θέσει το τμήμα. Εάν έχει βάλει συντελεστή 100% ,τότε η βάση εισαγωγής θα είναι 13. Εάν έχει ορίσει ως συντελεστή 80% , τότε η βάση εισαγωγής θα είναι 10,4. Εάν ο συντελεστής βαρύτητας του τμήματος είναι 110%, η βάση θα διαμορφωθεί στο 14,3.
Στις Σχολές που εντάσσονται σε περισσότερα του ενός επιστημονικά πεδία για τον υπολογισμό της ελάχιστης βάσης θα ορίζεται ο μικρότερος μέσος όρος των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των επιστημονικών πεδίων.
Τέλος, στα τμήματα στα οποία είναι υποχρεωτική η εξέταση σε ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες θα εφαρμοστεί η ελάχιστη βάση εισαγωγής.

Ρωτήστε Μας

ΣΗΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Η Συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου μπορεί να γίνει είτε κλείνοντας ραντεβού στα γραφεία μας στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, είτε διαδικτυακά μέσω σύγχρονων πλατφορμών τηλεκπαίδευσης.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

(+30) 693 6973 388

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

Αλλαγές στην Κατάθεση Μηχανογραφικού Δελτίου

Και στην κατάθεση του μηχανογραφικού δελτίου προβλέπονται αλλαγές από το Υπουργείο Παιδείας. Με βάση το νέο εκπαιδευτικό νομοσχέδιο προβλέπεται η υποβολή μηχανογραφικού δελτίου σε δύο φάσεις:

  • Στην α’ φάση οι υποψήφιοι θα συμπληρώνουν μηχανογραφικά με περιορισμένο αριθμό επιλογών (έως 10% του συνόλου των τμημάτων για τους μαθητές ΓΕΛ και 20 % για τους μαθητές του ΕΠΑΛ). Οι βάσεις θα ανακοινώνονται πριν την συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου της α’ φάσης με την ολοκλήρωση των εξετάσεων και της βαθμολόγησης των υποψηφίων.
  • Όταν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της α’ φάσης κατάθεσης μηχανογραφικού δελτίου όσοι από τους υποψήφιους δεν έχουν επιτύχει την είσοδό τους σε μια από τις αρχικές σχολές προτίμησης τους, θα κληθούν να συμπληρώσουν δεύτερο μηχανογραφικό δελτίο (β’ φάση), χωρίς περιορισμούς επιλογών με προϋπόθεση φυσικά να έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής του κάθε τμήματος. Στη β’ φάση οι υποψήφιοι θα μπορούν να δηλώσουν όσα τμήματα θέλουν χωρίς περιορισμό από εκείνα που εξακολουθούν να έχουν κενές θέσεις από την α’ φάση.

Παράλληλο Μηχανογραφικό ΙΕΚ

Με το εκπαιδευτικό νομοσχέδιο που βρίσκεται σε διαβούλευση ορίζει ότι από τη φετινή χρονιά θα δοθεί η δυνατότητα παράλληλα με το μηχανογραφικό για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα να συμπληρώνεται μηχανογραφικό για εισαγωγή σε Δημόσια ΙΕΚ. Για να εισαχθεί κάποιος σε δημόσιο ΙΕΚ κριτήριο θα αποτελεί ο βαθμός του απολυτηρίου του. Τη δυνατότητα αυτή θα την έχουν όσοι υποψήφιοι δεν πέτυχαν την εισαγωγή τους σε κάποιο Πανεπιστημιακό τμήμα από την α’ φάση μηχανογραφικού. Μαζί με το μηχανογραφικό για τα ΙΕΚ θα συνεχιστεί και η ισχύουσα διαδικασία εισαγωγής σε αυτά.

Νοτάκης Αντώνης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Σκοπός και μέλημά μας είναι η συνεχής και έγκυρη πληροφόρηση και η προώθηση της έννοιας του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στους νέους ανθρώπους και σε όσους αναζητούν την επαγγελματική τους πορεία προς την επιτυχία.

Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού - Επαγγελματικος Προσανατολισμος - Νοτάκης Αντώνης - Φωτογραφία Προφίλ
Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού - Εκπαιδευτικός Μέσης Εκπαίδευσης