Όρια Φοίτησης στα Πανεπιστήμια

Όρια Φοίτησης στα Πανεπιστήμια- Επαγγελματικος Προσανατολισμος - Νοτάκης Αντώνης
Όρια Φοίτησης στα Πανεπιστήμια- Επαγγελματικος Προσανατολισμος - Νοτάκης Αντώνης

Όρια Φοίτησης στα Ελληνικά Πανεπιστήμια

Με βάση το καινούργιο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας αλλάζουν τα όρια φοίτησης στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα. Το ανώτατο όριο φοίτησης θα είναι Χ+1/2Χ, Χ ορίζεται το σύνολο των ετών φοίτησης για την ολοκλήρωση των σπουδών. Πιο απλά θα μπορούσαμε να πούμε, ότι αν η ελάχιστη διάρκειας φοίτησης σε ένα Πανεπιστημιακό ίδρυμα είναι τα τέσσερα χρόνια, το όριο φοίτησης μπορεί να επιμηκυνθεί κατά δύο έτη φτάνοντας συνολικά στα έξι έτη σπουδών.

Τι σημαίνει αυτό για τους Φοιτητές

Αυτό σημαίνει, ότι μετά το ανώτατο όριο φοίτησης (Χ+1/2Χ) οι φοιτητές θα διαγράφονται από τη σχολή στην οποία φοιτούν. Η ρύθμιση θα ισχύσει για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές, δηλαδή για τους φετινούς υποψήφιους των Πανελλαδικών εξετάσεων. Για τους ήδη φοιτούντες θα υπάρξουν μεταβατικές προβλέψεις σύμφωνα με την ρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας.

Τέλος, σύμφωνα με το ίδιο ρυθμιστικό πλαίσιο θα υπάρξουν εξαιρέσεις για περιπτώσεις εργασίας, μερικής φοίτησης καθώς και για σοβαρούς λόγους υγείας ή για κάποιους εξαιρετικούς λόγους.

Νοτάκης Αντώνης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Σκοπός και μέλημά μας είναι η συνεχής και έγκυρη πληροφόρηση και η προώθηση της έννοιας του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στους νέους ανθρώπους και σε όσους αναζητούν την επαγγελματική τους πορεία προς την επιτυχία.

Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού - Επαγγελματικος Προσανατολισμος - Νοτάκης Αντώνης - Φωτογραφία Προφίλ
Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού - Εκπαιδευτικός Μέσης Εκπαίδευσης