Συμπληρωματικές Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Εγγραφής – Ανανέωσης Εγγραφής για ΓΕΛ – ΕΠΑΛ

Συμπληρωματικές Ηλεκτρονικές Αιτήσεις ΓΕΛ-ΕΠΑΛ - Επαγγελματικος Προσανατολισμος - Νοτάκης Αντώνης
Συμπληρωματικές Ηλεκτρονικές Αιτήσεις ΓΕΛ-ΕΠΑΛ - Επαγγελματικος Προσανατολισμος - Νοτάκης Αντώνης

Συμπληρωματικές Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Εγγραφής - Ανανέωσης Εγγραφής για ΓΕΛ - ΕΠΑΛ

Από τις 05 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 09.00 έως και τις 09 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 23.59, η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-eggrafes θα είναι σε λειτουργία.

Με σκοπό να υποβληθούν κατ’ εξαίρεση συμπληρωματικές Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Εγγραφής – Ανανέωσης Εγγραφής για ΓΕΛ – ΕΠΑΛ από τους γονείς – κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή από τους/τις ίδιους/ες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες. Οι παραπάνω Ηλεκτρονικές Αιτήσεις υποβάλλονται για λειτουργούντα τμήματα.

https://www.minedu.gov.gr/news/46203-04-09-20-sympliromatikes-ilektronikes-aitiseis-eggrafis-ananeosis-eggrafis-gia-gel-epal

Νοτάκης Αντώνης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Σκοπός και μέλημά μας είναι η συνεχής και έγκυρη πληροφόρηση και η προώθηση της έννοιας του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στους νέους ανθρώπους και σε όσους αναζητούν την επαγγελματική τους πορεία προς την επιτυχία.

Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού - Επαγγελματικος Προσανατολισμος - Νοτάκης Αντώνης - Φωτογραφία Προφίλ
Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού - Εκπαιδευτικός Μέσης Εκπαίδευσης